Kiran Kakadiya

Kiran Kakadiya

(Senior Cameraman)

Mehul Patel

Mehul Patel

(Assi. Cameraman)

Bhavdip Rajyaguru

Bhavdip Rajyaguru

(Business Unit Head - Marketing)

Gita Rabadiya

Gita Rabadiya

(Costume Designers)

Sharda Pambhar

Sharda Pambhar

(Costume Designers)

Darshana Patel

Darshana Patel

(Make-up Artist)

Jasmine

Jasmine

(Ass. Make-up)

Preeti Dudhat

Preeti Dudhat

(Hair Stylist)

Tarini

Tarini

(Ass. Hair Stylist)

Mina Vaghasiya

Mina Vaghasiya

(Fitness Observer)

Vijay (Montu)

Vijay (Montu)

(Light man)

Paresh

Paresh

(Spot Boy)

Ramesh

Ramesh

(Spot Boy)